Hallo toneelvrienden,

 In goed overleg heeft toneelvereniging Foxhol besloten zichzelf op te heffen. Wij bedanken iedereen die op welke manier dan ook TVF heeft gesteund.

Wij wensen u al het goede.

Toneelvereniging Foxhol